Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Gönen ve Erdek ilçelerinde emniyet ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sonucunda 2 kişi yakalandı.

PAYLAŞ

Ope­ras­yon­lar­da 5 bin 520 adet ma­ka­ro­na ba­sı­lı tek dal si­ga­ra, 16 kilo 680 gram açık tütün, 64 adet sen­te­tik ecza hap, 1,5 gram me­tam­fe­ta­min, 3 gram esrar mad­de­si ve 6 si­ga­ra­lık tabir edi­len içime hazır esrar mad­de­si ele ge­çi­ril­di. Ya­ka­la­nan şüp­he­li­ler gö­zal­tı­na alın­dı ve hak­la­rın­da adli tah­ki­kat baş­la­tıl­dı.
Gönen ve Erdek il­çe­le­rin­de em­ni­yet ekip­le­ri­nin uyuş­tu­ru­cuy­la mü­ca­de­le çer­çe­ve­sin­de yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­da 2 kişi ya­ka­lan­dı.
İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lük­le­ri ta­ra­fın­dan Gönen ve Erdek il­çe­le­rin­de ya­pı­lan ope­ras­yon­lar­da 5 bin 520 adet ma­ka­ro­na ba­sı­lı tek dal si­ga­ra, 16 kilo 680 gram açık tütün, 64 adet sen­te­tik ecza hap, 1,5 gram me­tam­fe­ta­min, 3 gram esrar mad­de­si, 6 si­ga­ra­lık tabir edi­len içime hazır esrar mad­de­si ele ge­çi­ril­di. Ya­ka­la­nan 2 şüp­he­li gö­zal­tı­na alı­na­rak, hak­la­rın­da adli tah­ki­kat baş­la­tıl­dı

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN