Hasan Basri Çantay'ın Yaşamında Yer Alan Ahlaki Değerler

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından, 'II. Balıkesir Sempozyumu' düzenlendi. Sempozyumda 'Hasan Basri Çantay'ın Yaşamında Yer Alan Ahlaki Değerlerin İncelenmesi Algıları' Bildirisi de yer aldı.

PAYLAŞ


3 farklı salonda eş zamanlı oturumlarla yapılan sempozyumda; Coğrafya, Eğitim Bilimleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Güzel Sanatlar, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat Bilimleri, Sosyoloji, Tarih, Turizm, Türk Dili ve Edebiyatı ve Yabancı Diller başta olmak üzere, farklı konu başlıklarında bildiri sunumları gerçekleştirildi.
Balıkesir Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Beyhan Solgun da, "Hasan Basri Çantay'ın Yaşamında Yer Alan Ahlaki Değerlerin İncelenmesi Algıları" Bildirisi ile Sosyoloji alanında " Değer'leniyorum" isimli bildirisi ile İlahiyat alanında Sempozyumda yer aldı. Beyhan Solgun, Sempozyum bildirileri hakkında şu bilgileri verdi:
“ II. si gerçekleştirilen Balıkesir Sempozyumunda Sosyoloji alanında ‘Hasan Basri Çantay'ın Yaşamında Yer Alan Ahlaki Değerlerin İncelenmesi Algıları’ isimli bildirimizle yer aldık. Bu çalışmada Balıkesir'in en önemli şahsiyetlerinden Hasan Basri Çantay'ın yaşamında yer alan ahlaki değerleri tespit etmek ve bu değerlerin yaşamında ne şekilde ele alındığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada yöntem olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Kategorilere ayrılarak ve betimlenip yorumlanarak sonuçlara ulaşılmıştır. Bu aşama çalışmada toplanan verilerin analiz kısmını oluşturmaktadır. Araştırma bulguları sonucunda Hasan Basri Çantay'ın yaşamında en çok yer alan değerlerin adalet ve vatanseverlik olduğu görülmüştür. Bu değerlerden sonra sırasıyla kardeşlik, hoşgörü, sevgi, sorumluluk, dostluk değerleri açısından  zengin olduğu, değerlerin yazılarında kültürel kimliğimizi ön plana çıkaracak şekilde ele alındığı görülmüştür. Onun dindarlığı mücadeleci bir ruh yapısına sahip olması, gazeteciliği, dostlarına olan vefası, vatan-millet sevgisi ve Milli Mücadele'ye katkı yapması gibi özellikleri büyük bir şahsiyet olmasında önemli etkenlerdendir. Çantay hak ve hukuk dışı uygunsuz davranışlarla mücadeleyi bir görev bilir. Toplumu zaafa uğratan ve çöküntünün eşiğine getiren adaletsizliği asla benimsemez. Çantay iman ile ameli birbirinden ayırmamış iman ile ameli arasında sıkı bir bağ kurmuştur. Bu yönüyle de amele büyük önem vermiştir. İslam ahlaki değerlerinin savunucusu olmuş, İslamiyet’te önem verilen ahlaki değerleri bizzat kişiliğiyle bütünleştirmiştir. Çantay kötü ahlaki hedef alan yazılarıyla toplumu sürekli bilinçlendirmiştir.
Değer'leniyorum isimli Bildirimizde ise ''Bir gencin kişiliğini oluşturan özelliklerin başında değerler gelmektedir. Değerlerden yoksun bir genç düşünülemez, eğitim, öğrenme ve dolayısıyla bunların oluşturduğu ortamlar, gençlerde değerlerin oluşmasında büyük önem taşımaktadır. Amacımız geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin değerlerle bezenmiş bir şekilde yetişmelerine katkıda bulunmak, onlara milli, manevi ve evrensel değerler kazandırmak ve bu kazanımları davranışa dönüştürmek, değerlere önem veren güçlü kişiliklere sahip bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak, evrensel değerleri benimseyerek tüm insanlığa saygılı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır."
 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN