İSO Belgeleriyle BASKİ, kalitesini bir kez daha tescilledi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BASKİ kalite, çevre ve enerji yönetim sistemi konularında yaptığı çalışmalar sayesinde İSO 9001, İSO 14001 ve İSO 50001 belgelerini almaya hak kazanarak bir kez daha kalitesini tescilledi.  

PAYLAŞ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), içme ve kullanma suyu temini, atık su bertarafı, tarımsal sulamanın sağlanması ve su havzalarının korunması hizmetlerinde vatandaşın memnuniyetini ve toplum ihtiyaçlarını karşılamak için 7/24 saat çalışmaya devam ediyor. Toplumun ihtiyaçlarını daha da üst düzeyde karşılamak için İSO Entegre Yönetim Sistemi; İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve İSO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmalar ışığında BASKİ Genel Müdürlüğü kurmuş olduğu İSO Entegre Yönetim Sistemi 25-26-27 Temmuz 2022 tarihlerinde denetçiler tarafından denetlendi. Denetlemeler sonucunda, İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve İSO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelerini almaya hak kazandı.

İSO Belgeleriyle BASKİ, kalitesini bir kez daha tescilledi

İSO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
BASKİ Genel Müdürlüğü; teknolojik gelişmeleri takip ederek vatandaşların talep ve beklentilerini zamanında, eksiksiz ve güvenilir şekilde karşılayarak vatandaş odaklı hizmetler sunmak ile beraber yaratıcı çözüm önerilerini desteklemek, gelişme, büyüme ve sürdürülebilir kaynak yönetiminde doğal kaynakları koruduğu için İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almayı hak kazandı.

İSO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ
Enerji ve malzemeleri verimli kullanırken tasarruf yapmak, enerji hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların varlığını sağlamak ve bu kaynakları temin ederken enerji performansını gözettiği için İSO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesini almayı hak kazandı.

İSO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Çevrenin korunması ve kirlenmenin önlenmesi için atıkları azaltmak, oluşabilecek atıkları doğru ayrıştırmak, mevcut atıkların çevreye zararını en aza indirgemek ve uygun şekilde bertaraf ettiği için de İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesini almayı hak kazandı.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN