Jandarma Ekipleri 12 Şahsı Gözaltına Aldı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Asayiş ve Trafik' uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs gözaltına alındı. Ayrıca, trafik uygulamasında bin 952 araç sorgulandı. Emniyet güçleri, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

PAYLAŞ

Ba­lı­ke­sir'de jan­dar­ma ekip­le­ri­nin il ge­ne­lin­de 312 per­so­ne­lin ka­tı­lı­mı ile yap­tık­la­rı 'Asa­yiş ve Tra­fik' uy­gu­la­ma­sın­da çe­şit­li suç­lar­dan ara­nan 12 şahıs gö­zal­tı­na alı­nır­ken, tra­fik uy­gu­la­ma­sın­da bin 952 araç sor­gu­lan­dı.
Ba­lı­ke­sir İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­ri suç­la­rın azal­tıl­ma­sı, ön­len­me­si ve suç­lu­la­rın ya­ka­lan­ma­sı mak­sa­dı ile 71 ekip ve 312 per­so­ne­lin ka­tı­lı­mı ile ya­pı­lan 'Ön­le­yi­ci Kol­luk Fa­ali­yet­le­ri' kap­sa­mın­da 4 bin 562 kişi sor­gu­la­nır­ken, çe­şit­li suç­lar­dan ara­nan 12 şahıs gö­zal­tı­na alın­dı.
Jan­dar­ma Tra­fik ekip­le­ri­nin yap­tık­la­rı tra­fik uy­gu­la­ma­sın­da bin 952 araca sor­gu­la­ma ya­pıl­dı.
Em­ni­yet, asa­yiş ve kamu dü­ze­ni­nin sağ­lan­ma­sı ile suç­la­rın azal­tıl­ma­sı, ön­len­me­si ve suç­lu­la­rın ya­ka­lan­ma­sı­na yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rın ara­lık­sız ola­rak devam edi­le­ce­ği açık­lan­dı

 

 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN