Keşif Yolcuları Kazdağları'nda Zorlu Tırmanış Gerçekleştirdi

Edremit ve Havran ilçelerinde faaliyet gösteren Keşif Yolcuları grubu, Kazdağları'nın en yüksek zirvelerinden At Kayası'na zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Yoğun kar yağışı ve şiddetli poyrazın etkisiyle yapılan tırmanışta Sibirya'yı hatırlatan görüntüler ortaya çıktı.

PAYLAŞ

Ed­re­mit ve Hav­ran il­çe­le­rin­de yılın 12 ayı yü­rü­yüş ve tır­ma­nış­lar yapan Keşif Yol­cu­la­rı grubu son ola­rak Kaz­dağ­la­rı'nın en yük­sek zir­ve­le­rin­den olan bin 300 metre yük­sek­lik­te­ki At Ka­ya­sı zir­ve­si­ne bir tır­ma­nış ger­çek­leş­tir­di­ler. Zorlu hava şart­la­rın­da yoğun kar ya­ğı­şı eş­li­ğin­de ya­pı­lan tır­ma­nış­ta ka­me­ra­la­ra yan­sı­yan gö­rün­tü­ler Si­bir­ya'yı ha­tır­lat­tı.

Kaz­dağ­la­rı'nda kar ya­ğı­şı ve şid­det­li poy­raz ne­de­niy­le ağaç­lar ağaç­lar adeta buz tuttu. Böl­ge­de sı­cak­lık de­ğer­le­ri eksi 10 de­re­ce­nin de al­tı­na indi. Keşif yol­cu­la­rı kuv­vet­li poy­raz rağ­men at ka­ya­sı mev­ki­ine, zaman zaman 30-40 cm bulan kara rağ­men tır­ma­nış ger­çek­leş­tir­di. Tır­ma­nı­şa Yıl­dı­rım Alp, Ömer Ay­de­mir, Mus­ta­fa Şıvka ve Rıfat Ay­de­mir ka­tıl­dı. Ka­ya­lık, buzlu ve kay­gan bir rota üze­rin­de ya­pı­lan zirve tır­ma­nı­şı yak­la­şık 8 saat sürdü. Zorlu bir tır­ma­nış ar­dın­dan zir­ve­ye ula­şan dağ­cı­la­rın ka­me­ra­sı­na Si­bir­ya'yı ha­tır­la­tan gö­rün­tü­ler yan­sı­dı
 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN