Vali Ustaoğlu Ahilik Haftası mesajında şu görüşlere yer verdi:

'Ahilik, günlük hayatımızda ticaret erbabı, esnaf ve halkın iyi ahlak, eli açıklık, cömertlik, dürüstlük ve karşılıklı güven esaslarına dayalı manevi değerler etrafında bir araya gelip kaynaştığı en eski ve köklü esnaf teşkilatıdır.

PAYLAŞ

İlk olarak Kırşehir’de Ahi Evran tarafından, Asya’dan göç ederek Anadolu’ya yerleşen Türk sanatkârlara mesleklerini icra edebilecekleri iş alanı yaratmak, iş ahlakını ve malların kalitesini arttırmak, ihtiyaç duyulan mesleklerde usta ve çırak yetiştirmek amacıyla, meslek kuruluşu olarak kurulan Ahilik teşkilatı, dönemin şartlarına göre toplumun birliğinin sağlanmasında ve gelişmesinde çok etkili olmuştur. Kurulduğu ilk dönemde devlet otoritesinin etkili olarak uygulanamadığı alanlarda, siyasi gücünü kullanarak, ticaretin ve ekonomik hayatın kontrolünde, sosyal düzenin korunmasında önemli rol üstlenmiştir. Milletimizin iktisadi, sosyal ve siyasi bakımdan güçlü bir toplum haline gelmesinde belirleyici olmuştur.
Toplumda huzurun ve sosyal eşitliğin sağlanması, ekonominin korunması gibi işlevleriyle topluma önemli katkılar sağlamıştır. Özellikle sosyal hayatın her yerinde varlığını hissettiren Ahilik teşkilatı, Anadolu’nun İslamlaşmasında ve Türkleşmesinde kurdukları vakıflarla, yapmış oldukları şifahane, hamam, çeşme, han, medrese ve hayır kurumları ile günümüze kadar etkili olmuştur.
Milletin birlik ve beraberlik içinde huzurlu bir sosyal hayatta yaşamaları için, gençleri iş ve meslek sahibi yapan bir eğitim kurumu haline gelen Ahilik teşkilatı, inançlı, ahlaklı, mesleğinde yetkin, kendisini sürekli geliştiren, sorumluluk duygusuna sahip iş insanı ve milletine faydalı yurttaşlar yetiştirmiştir.
Asırlar öncesinden günümüze kadar gelen köklü geleneği ile aziz milletimizin birlik, beraberlik, iyi ahlak, cömertlik ve kardeşlik duygularıyla bütünleşmesinde önemli bir yere sahip olan Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli’yi rahmetle anıyor, esnaf ve meslek kuruluşlarımızın Ahilik Haftasını kutluyor, bütün vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum.”

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN