PKK propagandası yapan firari hükümlü yakalandı

Edremit'te, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

PAYLAŞ

Edremit Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ömer R'nin Edremit'te olduğunu tespit etti. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalanan hükümlü, Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Ed­re­mit’te, terör ör­gü­tü PKK/KCK pro­pa­gan­da­sı yap­tı­ğı ge­rek­çe­siy­le ke­sin­leş­miş hapis ce­za­sı bu­lu­nan fi­ra­ri hü­küm­lü ya­ka­la­na­rak ce­za­evi­ne tes­lim edil­di. Ed­re­mit Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Te­rör­le Mü­ca­de­le Büro Amir­li­ği ekip­le­ri, 4 yıl 8 ay ke­sin­leş­miş hapis ce­za­sı bu­lu­nan Ömer R'nin Ed­re­mit'te ol­du­ğu­nu be­lir­le­di.
Ekip­le­rin dü­zen­le­di­ği ope­ras­yon so­nu­cu ya­ka­la­nan hü­küm­lü, Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğın­da­ki iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan ce­za­evi­ne ko­nul­du.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN